Hosted VoIP – voorwaarden

XeloQ’s voorwaarden voor Hosted VoIP  en de gratis Huiscentrale

Financieel

 • aansluitkosten, portering, nieuwe telefoonnummers en IP telefoon vooruit voldoen
 • inhouding van alle andere maandelijkse/mutaties/optionele kosten middels inhouding van het accounttegoed
 • zonder prepaid tegoeden in het XeloQ SIP account (7xxxxx) kan de Hosted dienst onderbroken worden wanneer het tegoed ontoereikend is; betaal altijd tijdig!

Internetverbinding / lokaal netwerk

 • De Hosted telefonie gaat via het eigen Internetverbinding en het eigen lokale netwerk
 • XeloQ is hiervoor nimmer verantwoordelijk; storingen en onderbrekingen in deze verbindingen zijn voor eigen verantwoording
 • bij meer dan 2 à 3 telefoons kunnen zonder gebruik te maken van goede bandbreedtemanagement haperingen in de gesprekken ontstaan; gebruik in die gevallen goede Internet bandbreedte manangement of gebruik een aparte DSL lijn voor uw Internet Telefonie verkeer. Ook is een ‘slimme ADSL lijn’ van XeloQ een optie (nu reeds leverbaar). Vraag ernaar bij sales@XeloQ.com.
 • Enige andere storing, verandering danwel onvolkomenheid in de bestaande configuratie, Internetverbinding of gebruikte randapparatuur welke invloed kan hebben op de gesprekskwaliteit valt buiten de verantwoording van XeloQ. XeloQ IQ-Telephony is hiervoor nimmer aansprakelijk.

Limieten
Aan het gebruik van Hosted Telefonie diensten in combinatie met de bestaande Internetverbinding zitten limieten; je kunt niet zomaar een onbeperkt aantal IP telefoons neerzetten en er dan vanuit gaan dat alles goed blijft werken. Informeer zelf vooraf altijd goed bij XeloQ over de gewenste situatie zodat je niet voor verrassingen komt te staan. 
Onze medewerkers zijn ervaren krachten welke kunnen adviseren over de gewenste situatie.

Middels een gesprek met ons of mailwisseling kan dan naar boven komen of een Hosted Telefonie dienst goed kan werken voor je of je dient uit te wijken naar een andere oplossing. We kunnen daarover vrijblijvend adviseren. Neem contact op met sales@XeloQ.com of via de chat hier rechtsonder.

Beschikbaarheid en functionaliteiten van de Hosted Telefonie dienst
De Hosted PBX dienst is zonder uitzondering 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar op basis van Best Effort; ook deze dienst valt onder de algemene voorwaarden welke op de website van XeloQ te vinden zijn.

Uizonderingen
Zaken waar XeloQ IQ-Telephony specifiek geen verantwoording kan nemen danwel garanties geeft ten aanzien van de Hosted PBX dienst zijn:

 • Internetproblemen vanaf de lokatie naar de XeloQ datacenters of tussen meerdere lokaties.
 • problemen met de IP Telefoons op de lokatie
 • problemen met de servers in de XeloQ datacenters.
 • problemen met partners waarmee XeloQ samenwerkt om de Telecommunicatiediensten te realiseren
 • problemen / onbereikbaarheid van de Nederlandse danwel buitenlandse nummers en de aflevering daarvan op de Hosted IP telefoons
 • symptomen welke de gesprekskwaliteit / gespreksaflevering kunnen beïnvloeden en welke buiten bereik ligt van XeloQ
 • randapparatuur welke koppelingen / invloed hebben met de IP telefoons en de gesprekskwaliteit / gespreksaflevering kunnen beïnvloeden en welke buiten bereik ligt van XeloQ.
 • elke andere vorm van overmacht welke de beschikbaarheid, continuïteit en betrouwbaarheid van de Hosted Telefoniedienst kan beïnvloeden
 • 0900 nummers zijn op aanvraag te bereiken (€ 1,074 per minuut)
 • Het 112 alarmnummer is enkel en alleen voor Nederlandse klanten te bereiken

Over deze leveringsvoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd en gaan in op het moment dat je een SIP account aanmaakt danwel hardware product, beltegoed, Hosted PBX account en/of een gewoon telefoonnummer aanschaft.

XeloQ IQ-Telephony houdt zich het recht voor om de voorwaarden, functionaliteiten en prijsstellingen van de Hosted PBX diensten te allen tijde en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Aansprakelijkheid
XeloQ IQ-Telephony is nimmer aansprakelijk voor enige geleden schade in welke vorm dan ook door het niet beschikbaar zijn van de XeloQ IQ-Telephony diensten of aanverwante diensten van zowel XeloQ IQ-Telephony als van derden.

Hieronder vallen alle VoIP / Internet Telefoniesystemen en de daaraan verwante diensten zoals Hosted Telefonie dinesten, lokale telefoonnummers, websites, resellersystemen, betalingssites zoals PayPal / MoneyBookers of de juiste afhandeling daarvan en eventuele hard- en software waaronder ook de SoftPhone(s).

Aan het niet beschikbaar zijn van het XeloQ IQ-Telephony VoIP / Internet Telefoniesysteem en de daaraan verwante diensten kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Tekortkomingen van andere aanbieders van elektronische communicatienetwerken en elektronische communicatiediensten waarmee het elektronische communicatienetwerk van XeloQ is verbonden, zijn niet aan XeloQ toerekenbaar (dit zou de lokale Internetverbinding danwel de Telecommunicatie- of colocating partners van XeloQ IQ-Telephony kunnen zijn).  

Beschikbaarheid telefoonsysteem
Het XeloQ IQ-Telephony VoIP en Hosted PBX telefoonsysteem met al zijn aanverwante diensten zoals bijvoorbeeld gewone telefoonnummers is zonder uitzondering 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar op basis van ‘Best effort’.

Storingen en onderhoud aan het telefoonsysteem of andere omstandigheden welke niet binnen het bereik van XeloQ Communications Ltd. liggen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij storingen aan het telefoonsysteem dient de afnemer dit te melden aan de helpdesk van XeloQ IQ-Telephony door het supportformulier in te vullen.

Na ontvangst van de storingsmelding zal de technische dienst van XeloQ IQ-Telephony pogen om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. De supportdiensten vallen geheel onder de Best Effort regeling en klachten worden opgelost op basis van beschikbaarheid van onze supportmedewerkers.

 


De informatie op deze pagina valt onder onze DISCLAIMER en de algemene voorwaarden.